Parallelbiografien
Serbien – Deutschland

Dušanka, profesorica na Univerzitetu, Novi Sad  


Anđela: Da li možete da nam ispričate nešto o Vašem poslu/zanimanju?

Dušanka: Zaposlena sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao vanredni profesor, a od nedavno obavljam funkciju šefa Odseka za srpski jezik i lingvistiku. Još jedno kraće vreme ću biti koordinator Centra za srpski jezik kao strani.

Anđela: Kada je došla ta odluka da se bavite time čime se bavite?

Dušanka: Postepeno se to dešavalo. Imam iskustvo od 25 godina. Kada sam se upisivala na Fakultet, videla sam da postoji studijska grupa Srpski jezik i književnost za profesore u mađarskim odeljenjima. S obzirom na to da znam mađarski, a i moja rodbina većinom su Mađari i znam sa kojim problemima se susreću oni koji uče srpski kao nematernji, smatrala sam da tu mogu nešto da pomognem. Završila sam tu studijsku grupu, radila 4 godine u školi. U odeljenjima sa mađarskim nastavnim jezikom držala sam srpski kao nematernji, a u odeljenjima sa srpskim maternjim jezikom srpski kao maternji. Onda se ukazala prilika da konkurišem ovde na Fakultetu, na radnom mestu asistenta, pa sam bila primljena i od tad ide nekako sve svojim putem – docent, vanredni profesor... Uglavnom se bavim metodikom nastave srpskog jezika i književnosti i to posebno kao nematernjeg i stranog jezika. Moje uže usmerenje jeste kontrastivna lingvistika i metodika srpskog kao stranog ili kao nematernjeg jezika.  

Anđela: Da li ste sami odlučili da hoćete da idete u tom pravcu? Da li su to bile neke Vaše osobine koje su uticale na to ili možda ipak više okolina?

Dušanka: To je bio sticaj različitih okolnosti. Ne mogu reći da su moje osobine baš najpovoljnije za ovo zanimanje. Nekako je sledilo po prirodi stvari. Imala sam šanse da se zaposlim ovde i zatim je išlo svojim tokom, kako to ide u akademskim zvanjima i napredovanjima.

Anđela: Zašto mislite da nisu Vaše osobine za ovaj posao?

Dušanka: Ja sam osoba koja nerado istupa u javnosti, nerado daje intervjue, dakle nisam od onih koji vole da se eksponiraju pred nekom većom publikom, a profesorsko zanimanje podrazumeva tako nešto. Tu postoji određen nesklad i to je jedino što me malo ometa u poslu.

Anđela: Da li mislite da ste napredovali u tom pogledu? Da li Vam je možda sada lakše?

Dušanka: Naravno, posao me je na to naterao, tako da sad nešto lakše izlazim sa takvim situacijama na kraj. Stekla sam malo više samopouzdanja, doduše ne u nekoj velikoj meri, ali više nego što bi to bilo da nisam radila ovaj posao. U drugim nekim poljima ne osećam i ne primećujem da je posao nešto mene menjao ili da sam pod uticajem posla dobila nekakve druge osobine, to ne. Više prenosim neke svoje osobine na posao. Čini mi se da je to tačnije.

Anđela: Da li osećate određenu vrstu odgovornosti, pošto radite sa toliko puno ljudi?

Dušanka: Izuzetno veliku odgovornost osećam. To je ono što isto malo pritiska i nisam uvek sigurna da sam uradila ili da ću biti u stanju da uradim onako kako je najbolje moguće, ali svakako ulažem veliki trud, pa se nadam da će tu biti i rezultati.

Anđela: Da li nekada imate osećaj da Vam je sve to previše?

Dušanka: Da, vrlo često imam taj osećaj.

Anđela: Kako se nosite sa tim?

Dušanka: Borim se iz dana u dan, od zadatka do zadatka. Kad uradim jedan zadatak, osetim zadovoljstvo i olakšanje, onda stigne sledeći, pa malo trema i opterećenje i tako. Kad se sve reši, onda idemo dalje. Jedino tako može, jer ako pomislim šta me sve čeka, onda je to jako teško i jako opterećujuće.

Anđela: Šta Vas motiviše da idete dalje?

Dušanka: Motiviše me i to što postoje lepi rezultati kada se radi ovaj posao. Rad sa studentima, obučavanje i obrazovanje studenata da ta znanja koja su stekli ovde prenesu mlađim generacijama i učenicima, to je plemenit posao.   

Anđela: Da li se osećate cenjeno od studenata i kolega?

Dušanka: Da, rekla bih da je to tačno. Na osnovu njihovog ponašanja prema meni rekla bih da cene moj trud i rad. Nisam primetila neke nekorektne odnose ili bilo šta što bi me uverilo u suprotno.

Anđela: Da li smatrate da je Vaše zanimanje cenjeno u društvu?

Dušanka: Kod nas prosveta baš nije mnogo cenjena, generalno gledano, ali ja to nisam na svom primeru osetila. Zaista sam imala sreće. Verovatno je i fakultet drugačije okruženje u odnosu na osnovnu i srednju školu. Tamo su problemi mnogo veći. Ovde ipak radite sa zrelim mladim ljudima i nisam do sad imala nikakvih konfliktnih situacija ili bilo kakvih neprijatnosti. Nekako se trudim da budem korektna, da pokažem razumevanje za njihove probleme.

Anđela: Da li smatrate da ste dovoljno plaćeni za Vaš obim posla?

Dušanka: To treba gledati u kontekstu. S obzirom na situaciju u zemlji, ako pogledamo prosečnu ili minimalnu zaradu, ne bi bilo korektno da se žalim. Naravno, uvek bi moglo više. To je ljudska osobina, prija kada se ima više sredstava, da se može malo komotnije živeti, ali mislim da bi bilo nezahvalno kada bih očekivala više u ovim okolnostima u kojima je Srbija, i plate u Srbiji uopšte.

Anđela: Da li ste razmišljali da odete?

Dušanka: Ne, nikada nisam planirala da odem. Da sam bila u nekoj težoj situaciji, možda i bih, međutim, privatno sam imala dosta povoljnu situaciju, tako da sa platom solidno mogu da živim. Mogla bih eventualno da radim kao lektor srpskog jezika, ali toga nema mnogo u svetu i nije me to nikad privlačilo.

Anđela: Da li Vam posao uzima puno vremena?

Dušanka: Da, posao nije vezan za osmočasovno radno vreme. Poslovi, zadaci, razna pitanja i problemi iskrsavaju kad najmanje očekujete, bude i uveče, bude i vikendom. Osim toga i pisanje naučnih radova - što ide zajedno sa ovim poslom – to se radi u slobodno vreme. Slobodno vreme nije pravo slobodno vreme, nego je to vreme koje nije vezano za predavanja, ispite ...

Anđela: Da li biste zbog toga rekli da Vas većim delom definiše posao?

Dušanka: Ne bih rekla, bez obzira na to što provodim mnogo vremena radeći. Zavisi iz koje perspektive gledate. Iz moje privatne, lične perspektive, ja sam osoba koja postoji takva kakva je, bez obzira na posao. Naravno, kolege, saradnici i drugi ljudi koji su poslom povezani sa mnom verovatno me definišu više preko posla, manje privatno, ali ja imam tu privatnu stranu koja je prilično odvojena od samog posla.

Anđela: Da li smatrate da je Vaše zanimanje značajno za društvo?

Dušanka: Mislim da jeste, negovanje srpskog jezika i kulture u matičnoj zemlji je od izuzetnog značaja. Ako gledamo da ja obrazujem i formiram nastavnike srpskog jezika, mislim da to ima velikog značaja, naravno ne sada presudnog, ali ipak mlađe generacije će, nadam se, imati neku vrstu dobrobiti od toga. I negovanje i širenje srpskog jezika van granica Srbije – prvenstveno mislim na Centar za srpski kao strani – to, takođe, smatram da je dobro i poželjno zanimanje i, za društvo, značajna vrsta posla.

Anđela: Da li mislite da interesovanje za tim poslom raste ili pada?

Dušanka: Mislim da malo opada. Imamo sve manje studenata. Neki objašnjavaju time da ima i sve manje dece uopšte u Srbiji, pa samim tim i manje studenata, ali i situacija u prosveti govori u prilog tome da se studenti i mladi opredeljuju za neka druga zanimanja gde će lakše naći posao i gde će plate biti veće.

Anđela: Da li biste Vi savetovali mladoj osobi da pođe Vašim stopama?

Dušanka: Neko bi morao. Tu nema posla za mnogo ljudi, realno gledano, ali bi, svakako, trebalo da se pojave mladi ljudi koji bi to nastavili i razvijali.

Anđela: Da se vratite na trenutak odluke, da li biste se opet odlučili za to zanimanje?

Dušanka: Što se tiče rada sa studentima i saradnje sa koleginicama i kolegama i same vrste posla, sve to volim i sve je to zaista lepo i plemenito raditi. Samo zbog onoga što smo na početku rekli, te moje osobine, da nisam rada da se pojavljujem pred publikom i teže donosim odluke, možda bih odabrala nešto drugo što ne zahteva toliko pojavljivanja u javnosti.

Anđela: Na primer šta?

Dušanka: Oduvek sam želela da budem bibliotekar. To mi je bio san.

Anđela: Šta je bilo presudno što niste pošli tim putem?

Dušanka: Trenutak, recimo trenutak.

Anđela: Sveukupno posmatrano da li ste zadovoljni svojim poslom?

Dušanka: Generalno jesam. Naravno, svaki posao nosi i neke svoje problemske situacije i nije vam uvek prijatno sve ono što treba da radite, to je jasno i ne bih bila iskrena kada bih rekla da je sve savršeno i da mi sve savršeno odgovara, ali mislim da je vrsta posla takva da je cenjena i korisna i jeste za dobrobit novih generacija.

Anđela: Da li se bavite još nečim?

Dušanka: Prihvatala sam poslove koji su bliski, odnosno, stručno povezani sa ovim što radim. Tu sam malo izašla iz okvira univerzitetske nastave. Neko vreme sam sa koleginicama pisala udžbenike za srpski kao nematernji jezik, dakle, udžbenike za manjine i radila sam pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Standarde za srpski kao nematernji jezik. Trenutno je započet projekat pravljenja Standarda za srpski kao strani jezik. To su neke aktivnosti koje profesionalno jesu vezane za moje zanimanje, ali nisu direktno vezane za opis radnog mesta.  

Paul: Šta je bila Vaša motivacija da se bavite dodatnim aktivnostima?

Dušanka: Možda će zvučati neskromno, ali smatrala sam se kompetentnom za to, jer u momentu kad su počeli da se izdaju udžbenici za srpski kao nematernji - to je nova serija posle duge pauze - kada sam se uključila u ekipu koja je to radila, smatrala sam da imam dovoljno iskustva i da je to nešto što bih mogla da uradim solidno.

Anđela: Da li postoji još nešto što biste hteli da promenite?

Dušanka: Zapravo ne, trebalo bi popularisati nauku o jeziku i kulturu i da se više ljudi bave takvim stvarima, popularisati i Centar za srpski kao strani, da bude više polaznika i da se širi poznavanje srpskog jezika i kulture.

Anđela: Da li imate možda neke konkretne planove?

Dušanka: Mlađa generacija u Centru će se malo više aktivirati. Mislim da su internet i razne društvene mreže dobre alatke za promovisanje. Moja generacija, odnosno, ja nisam toliko vična toj vrsti promocije, ali mislim da će to mlađa generacija jako lepo odraditi.

Paul: Otkada postoji taj Centar?

Dušanka: Centar za srpski kao strani postoji od 2002. godine, a pre centra je počela da se organizuje Letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije. To je započelo 1996. godine. Inače, Odsek za srpski jezik i lingvistiku pri Filozofskom fakultetu postoji od 1954. godine, dakle, najstariji je Odsek u okviru Filozofskog fakulteta i velika je čast biti zaposlen na ovom Odseku, zaista, ima dugu tradiciju, velika imena su radila tu, tako da osećam ponos i čast što sam u tom društvu.   

Paul: Radili ste i sa Mađarima, kojima srpski nije maternji jezik i sa strancima koji dolaze ovde kada su na razmeni i uče srpski kao strani jezik. Da li se razlikuje rad sa strancima koji se možda prvi put susreću sa srpskim kao stranim jezikom i Mađarima koji žive u ovoj zemlji?

Dušanka: Teško je generalizovati stvari. Vrlo često je poznavanje srpskog jezika kod mađarske populacije veoma slabo, tako da se nastava srpskog jezika gotovo ne razlikuje od nastave stranog jezika. Nematernji i strani se u nekim sredinama mogu izjednačiti, naravno, nije svuda tako, ali postoje zatvorenije, homogene nacionalne i jezičke sredine u kojima nema potrebe za svakodnevnom upotrebom srpskog jezika i onda oni zadovoljavaju svoje najosnovnije potrebe komunicirajući na maternjem jeziku. Strani studenti su često mnogo otvoreniji na samom početku, dok kod pripadnika manjina  treba neko vreme da se oslobode - valjda ta nesigurnost i taj osećaj da treba znati jezik države i doza neprijatnosti što se ne poznaje dovoljno - tu ume da bude manjak samopouzdanja, tako da nemaju dovoljno vere u svoje znanje i treba vremena da se to malo aktivira. Vrlo često je kod njih pasivno znanje daleko veće nego što oni sami misle. Stranci nemaju taj pritisak. Naša percepcija situacije utiče na tu njihovu otvorenost i spremnost na komunikaciju. Ako pripadnik manjine ne zna jezik većine, to je za osudu. Nije to pravilo, ali sam vrlo često nailazila na razmišljanje − kako to da ne znaju, a žive tu? Sa druge strane, kada dođe stranac i progovori bilo šta, nekoliko osnovnih rečenica, svi su oduševljeni, jer, bože moj, stranac sad govori srpski.

Paul: Šta su najveće poteškoće za nekoga ko uči srpski kao strani jezik?

Dušanka: Zavisi šta očekujete. Ako očekujete ispravno i korektno konstruisanje iskaza, onda je to morfologija. Studenti vrlo često misle da je sintaksa, ali nije, morfologija je ta koja je jako teška. Treba ljude ohrabriti da govore bez obzira na greške, a postepeno će se greške redukovati, postepeno će se steći navika upotrebe određenih struktura, ali važno je osloboditi se i govoriti, makar i sa greškama.

Paul: Kako Vi to uspevate?

Dušanka: Treba ih osloboditi te neprijatnosti i tog straha da će negde pogrešiti. Postoje generalni saveti. Zavisi koji tip vežbanja radite. Dakle, ako je spontana komunikacija, onda je najbolje ne reagovati na svaku grešku jer će onda oni lakše i spontanije govoriti. Da se ne bi te greške ustalile, treba organizovati vežbe s ciljem da se stekne gramatička ispravnost određenih jezičkih modela. Vi možete njima najaviti da sada vežbate određeni gramatički obrazac i onda se traži tačnost, a u nekoj manje formalnoj situaciji ne ispravljate sve, pustite nekada da prođe, napravite malo opušteniju atmosferu … Ne znam da li sam Vam otkrila toplu vodu [smeh], ali toliko sam mogla sada iz prve ruke da dam neko iskustvo.

Anđela/Paul: Hvala Vam!


Dušanka, Universitätsprofessorin (Leiterin der des Zentrums für Serbisch als Fremdsprache an der Philosophischen Universität), Novi Sad

Anđela: Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit/Ihren Beruf erzählen?

Dušanka: Ich bin außerordentliche Professorin an der Philosophischen Fakultät in Novi Sad. Seit Kurzem habe ich die Funktion der Leiterin der Abteilung für serbische Sprache und Linguistik übernommen. Noch eine kurze Zeit werde ich Koordinatorin des Zentrums für Serbisch als Fremdsprache sein.

Anđela: Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, diesen Beruf zu ergreifen?

Dušanka: Das geschah Schritt für Schritt. Mittlerweile kann ich auf eine 25-jährige Erfahrung zurückblicken. Als ich mich an der Universität eingeschrieben habe, habe ich gesehen, dass es die Studiengruppe „Serbische Sprache und Literatur für Professoren in ungarischen Klassen“ gibt. Da ich Ungarisch kann, meine Verwandten überwiegend Ungarn sind und ich demzufolge weiß, an welche Probleme die Serbisch-Lernenden stoßen, deren Muttersprache nicht Serbisch ist, dachte ich, dass das ein Bereich wäre, wo ich helfen könnte. Ich habe das Studium abgeschlossen und zunächst vier Jahre lang in einer Schule gearbeitet. In den Schulklassen mit Ungarisch als Unterrichtssprache habe ich Serbisch als Fremd- oder Zweitsprache unterrichtet und in den Klassen mit Serbisch als Unterrichtssprache Serbisch als Muttersprache. Dann ergab sich die Möglichkeit, mich hier an der Fakultät um eine Assistenten-Stelle zu bewerben. Ich bekam die Stelle und seitdem nahm alles seinen üblichen Lauf – Dozentin, außerordentliche Professorin usw. Primär beschäftige ich mich mit der Methodik der serbischen Sprache und Literatur. Meine engeren Schwerpunkte sind die Kontrastive Linguistik und Methodik der serbischen Sprache als Fremd- und Zweitsprache.  

Anđela: Haben Sie alleine entschieden, dass Sie in diese Richtung gehen wollen? Haben Ihre Charaktereigenschaften Ihre Entscheidung beeinflusst, oder eventuell Ihre Umgebung?

Dušanka: Es war ein Zusammenspiel unterschiedlicher Umstände. Ich kann nicht behaupten, dass meine Charaktereigenschaften die besten Voraussetzungen für den Beruf liefern. Alles ergab sich irgendwie aus dem natürlichen Verlauf der Dinge. Ich bekam die Gelegenheit für diese Stelle und alles, was danach folgte, nahm seinen regulären Lauf, wie es für die akademische Entwicklung des Einzelnen üblich ist.

Anđela: Warum sind Sie der Meinung, dass Ihre Charaktereigenschaften nicht dem Beruf entsprechen?

Dušanka: Ich gehöre zu der Sorte von Menschen, die ungern in der Öffentlichkeit sprechen und Interviews geben. Ich bin nicht eine solche Person, die es liebt, vor einem großen Publikum zu reden, und im Rahmen des Professor-Berufs sind solche öffentlichen Auftritte eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Da besteht demzufolge eine gewisse Diskrepanz, die mich vereinzelt etwas in der Berufsausübung beeinträchtigt.

Anđela: Haben Sie in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht? Fällt es Ihnen heutzutage leichter?

Dušanka: Die Tätigkeit hat mich zweifelsfrei dazu gebracht, dass ich heutzutage entspannter mit solchen Situationen umgehe. Ich habe mehr Selbstbewusstsein, wenn auch nicht in einem ausgeprägten Maße, dennoch gewiss mehr, als es der Fall wäre, hätte ich diesen Beruf nicht ausgeübt. In anderen Bereichen empfinde und merke ich nicht, dass mich die Arbeit verändert hat bzw. dass ich durch die Arbeit bestimmte zusätzliche Eigenschaften erworben habe. Die andere Richtung erscheint mir richtiger, also dass ich gewisse persönliche Eigenschaften in den Beruf hineingebracht habe.

Anđela: Empfinden Sie Verantwortung in Bezug darauf, dass Sie mit so vielen Menschen arbeiten?

Dušanka: Ich empfinde eine sehr große Verantwortung. Dass bringt auch einen gewissen Druck mit sich, da ich mir nicht immer sicher bin, ob ich alles getan habe oder ob ich im Stande sein werde, das Bestmögliche zu tun. Ich investiere sehr viel Arbeit und hoffe, dass auch die Ergebnisse dementsprechend sein werden.

Anđela: Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen alles zu viel wird?

Dušanka: Ja, dieses Gefühl kommt oft auf.

Anđela:  Wie gehen Sie damit um?

Dušanka: Ich bewältige die Anforderungen von Tag zu Tag, von Aufgabe zu Aufgabe und wenn ich etwas gemeistert habe, empfinde ich Zufriedenheit und Erleichterung. Mit der nächsten Herausforderung kommen wieder etwas Aufregung und Last. Wenn man schließlich alles erledigt und geklärt hat, macht man mit dem Nächsten weiter. Nur so ist es machbar, denn, wenn ich daran denken würde, was mich alles noch erwartet, dann würde das schwer zu bewältigen und sehr belastend sein.

Anđela: Was motiviert Sie, weiterzumachen?

Dušanka: Es motiviert mich, dass man durch die investierte Arbeit auch schöne Resultate bekommt. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden, ihre Aus- und Weiterbildung ist eine schöne Arbeit, da sie die Kenntnisse, die sie hier erworben haben, an die jüngeren Generationen und Schüler weitergeben können.

Anđela:  Fühlen Sie sich von den Studierenden und KollegInnen geschätzt?

Dušanka: Ja, ich würde sagen, dass es so ist. Ausgehend von ihrem Verhalten mir gegenüber würde ich sagen, dass sie meine Anstrengungen und meine Arbeit schätzen. Ich habe keine unkorrekten Verhältnisse oder etwas Anderes bemerkt, was mich vom Gegenteil überzeugen könnte.

Anđela: Sind Sie der Meinung, dass Ihr Beruf in der Gesellschaft geschätzt wird?

Dušanka: Generell betrachtet wird bei uns das Bildungswesen nicht genügend geschätzt, ich persönlich habe das jedoch nicht am eigenen Beispiel erfahren. Ich hatte wirklich Glück. Innerhalb der Fakultät hat man wahrscheinlich ein anderes Umfeld im Verhältnis zu den Grundschulen und Mittelschulen/Gymnasien. Da sind die Probleme ausgeprägter. Hier arbeitet man doch schon mit reifen/erwachsenen jungen Menschen und bis jetzt hatte ich diesbezüglich keine Konfliktsituationen oder Unannehmlichkeiten. Ich bemühe mich, immer korrekt zu sein und Verständnis für ihre Probleme aufzubringen.

Anđela: Sind Sie der Meinung, dass Sie für Ihre Arbeitsleistung entsprechend honoriert werden?   

Dušanka: Das sollte im Kontext betrachtet werden. Angesichts der Situation bzw. der Durchschnitts- und Minimallöhne im Land, wäre es nicht gerecht, wenn ich mich beschweren würde. Es kann gewiss immer mehr sein. Es gehört zur Natur des Menschen, dass es immer guttut, wenn man mehr hat, damit man bequemer leben kann. Ich bin jedoch der Meinung, dass es undankbar wäre, wenn ich unter den jetzigen Umständen in Serbien und den bestehenden Löhnen mehr erwarten würde.

Anđela: Hatten Sie jemals daran gedacht, das Land zu verlassen?

Dušanka: Nein, ich habe nie daran gedacht, das Land zu verlassen. Wenn ich in einer schwierigeren Situation gewesen wäre, hätte ich es eventuell getan. Privat hatte ich jedoch sehr günstige Verhältnisse, sodass ich mit dem Gehalt immer solide leben konnte. Ich könnte eventuell als Serbisch-Lektorin arbeiten, aber das gibt es nicht so viel im Ausland und es hat mich auch nie angezogen.

Anđela: Beansprucht Ihr Beruf viel Zeit?

Dušanka: Ja, der Beruf ist nicht an eine achtstündige Arbeitszeit gebunden. Aufgaben, die man erledigen muss, und Fragen und Probleme, die geklärt werden müssen, entstehen, wenn man es am wenigsten erwartet, auch nachts und am Wochenende. Zudem ist das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten ein fester Bestandteil des Berufs, was man in seiner Freizeit macht. In dem Sinne gibt es keine echte Freizeit, sondern die Freizeit ist die Zeit, die nicht an die Vorlesungen, Prüfungen usw. gebunden ist.

Anđela: Würden Sie sagen, dass Sie sich deshalb größtenteils über ihren Beruf definieren?

Dušanka: Das würde ich nicht sagen, ungeachtet dessen, dass ich viel Zeit mit Arbeiten verbringe. Es hängt davon ab, aus welcher Perspektive Sie es betrachten. Aus meiner privaten, persönlichen Perspektive bin ich ein Mensch, der unabhängig von seinem Beruf existiert. Meine KollegInnen, MitarbeiterInnen und andere Leute aus meinem Berufsumfeld definieren mich sicherlich mehr durch den Beruf, den ich ausübe, und weniger durch das Private. Ungeachtet dessen besitze ich diese, vom Beruf unabhängige, private Seite.

Anđela: Denken Sie, dass Ihr Beruf wichtig für die Gesellschaft ist?

Dušanka: Meiner Meinung nach ist der Beruf wichtig. Die Pflege der serbischen Sprache und Kultur im eigenen Land ist von enormer Bedeutung. Wenn man sich vor Augen führt, dass ich zukünftige SerbischlehrerInnen ausbilde, dann ist das von immenser Bedeutung, denke ich. Vielleicht ist es nicht ausschlaggebend, aber trotzdem werden die jüngeren Generationen, das hoffe ich zumindest, einen Vorteil daraus ziehen. Die Pflege und Verbreitung der serbischen Sprache über die Grenzen Serbiens hinaus – hiermit meine ich primär das Zentrum für Serbisch als Fremdsprache – ist meiner Meinung nach ebenfalls ein guter und wünschenswerter Beruf, sowie auch ein bedeutender Beruf für die Gesellschaft.

Anđela: Denken Sie, dass das Interesse für diesen Beruf steigt oder sinkt?

Dušanka: Es sinkt etwas. Wir haben immer weniger StudentInnen. Manche erklären diese Tatsache dadurch, dass es generell weniger Kinder in Serbien gibt und damit einhergehend auch weniger StudentInnen. Die Situation im Bildungswesen spricht jedoch eher dafür, dass die Studierenden und jungen Erwachsenen dazu tendieren, solche Berufe zu wählen, mit denen sie leichter eine Arbeit finden und in denen die Löhne höher sind.

Anđela: Würden Sie einer jüngeren Person raten, ihren Beruf zu ergreifen?

Dušanka: Jemand muss es tun. Objektiv betrachtet gibt es in diesem Bereich nur für wenige Menschen Arbeit. Aber es sollte auf jeden Fall junge Leute geben, die das Ganze weiterführen und weiterentwickeln.

Anđela: Wenn Sie zum Moment der Entscheidung zurückkehren könnten, würden Sie sich wieder für den Beruf entscheiden?

Dušanka: Was die Zusammenarbeit mit den Studierenden und KollegInnen und das Berufsprofil betrifft, liebe ich die Arbeit, da es zweifelsohne ein schöner und edler Beruf ist. Eigens in Bezug auf meine Charaktereigenschaften, die ich bereits am Anfang erwähnt hatte – dass ich ungern vor einem großen Publikum spreche und es mir schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen – würde ich eventuell etwas Anderes wählen, das nicht so viel öffentliche Arbeit erfordert.

Anđela:  Was wäre das zum Beispiel?

Dušanka: Ich wollte schon immer Bibliothekarin sein. Das war mein Traum.

Anđela: Was war das Ausschlaggebende, dass Sie nicht diesen Weg gegangen sind?

Dušanka: Der Zeitpunkt. Sagen wir mal, dass es der Zeitpunkt war.  

Anđela: Sind Sie im Allgemeinen mit Ihrem Beruf zufrieden?

Dušanka: Im Allgemeinen, ja. Jeder Beruf beinhaltet natürlich auch problematische Situationen und Ihnen gefällt nicht immer, was Sie tun müssen. Das ist eine Tatsache und es wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, dass alles perfekt ist und dass mir alles einwandfrei zusagt. Ich denke dennoch, dass die Arbeit geschätzt wird und hilfreich ist, auch zum Wohle der neuen Generationen.

Anđela: Gibt es noch etwas, was Sie zusätzlich machen?

Dušanka: Ich habe solche zusätzliche Arbeit angenommen, die in enger Verbindung mit meiner professionellen Orientierung steht. Durch die zusätzliche Arbeit habe ich jedoch den Rahmen des universitären Unterrichts etwas verlassen. Eine Zeit lang habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen Lehrbücher für Serbisch als Fremd- und Zweitsprache verfasst d. h. Lehrbücher für Minderheiten. Ich habe ebenfalls für das Institut für die Entwicklung der Bildung und Erziehung im Rahmen der Entwicklung der Standards für Serbisch als Fremd- und Zweitsprache gearbeitet. Derzeit ist ein Projekt aktuell, in dem Richtlinien für Serbisch als Fremdsprache entwickelt werden sollen. Das wären einige der Aktivitäten, die mit meiner professionellen Orientierung verbunden sind, aber nicht direkt mit den Aufgaben, die explizit in meiner Arbeitsstellen-Beschreibung stehen.  

Paul: Was war Ihre Motivation für die zusätzlichen Aktivitäten?

Dušanka: Es mag vielleicht unbescheiden klingen, aber ich war der Meinung, dass ich kompetent dafür bin. In dem Moment, als man begonnen hatte, Lehrbücher für Serbisch als Fremd- und Zweitsprache zu veröffentlichen – das war eine neue Serie nach einer langen Pause – und als ich mich dem Team angeschlossen hatte, war ich der Meinung, dass ich bis dahin genug Erfahrung in dem Bereich gesammelt habe und dass es etwas ist, was ich solide machen könnte.

Anđela: Gibt es noch etwas, was Sie gerne ändern würden?

Dušanka: Im Grunde, nein. Man sollte die Sprach- und Kulturwissenschaft mehr popularisieren und es sollten sich mehr Leute mit diesen Feldern beschäftigen. Ebenfalls sollte man das Zentrum für Serbisch als Fremdsprache popularisieren, damit mehr Leute die Kurse besuchen und damit die serbische Sprache und Kultur verbreitet wird.

Anđela: Haben Sie konkrete Pläne?

Dušanka: Die jüngere Generation der Mitarbeiter im Zentrum wird sich etwas mehr engagieren.  Meiner Meinung nach bieten das Internet und die unterschiedlichen sozialen Netzwerke eine gute Werbeplattform. Meine Generation bzw. ich bin nicht so geschickt in einer solchen Art von Promotion, aber ich denke, dass die jüngere Generation das sehr gut machen wird.

Paul: Seit wann gibt es das Zentrum?

Dušanka: Das Zentrum für Serbisch als Fremdsprache besteht seit 2002. Vor der Gründung des Zentrums hat man eine Sommerschule für die serbische Sprache, Kultur und Geschichte organisiert. Das begann im Jahr 1996. Die Abteilung für serbische Sprache und Linguistik an der Philosophischen Fakultät besteht seit 1954. Es ist die älteste Abteilung der Philosophischen Fakultät und es ist in der Tat eine große Ehre, ein Teil dieser Abteilung zu sein. Sie besitzt eine lange Tradition, große Namen haben hier gearbeitet und ich fühle mich geehrt, in dieser Gesellschaft zu sein.

Paul: Sie haben mit Ungarn gearbeitet, für die Serbisch nicht die Muttersprache ist, und mit Ausländern, die z. B. über den Austausch hierherkommen und Serbisch als Fremdsprache lernen. Gibt es einen Unterschied in der Arbeit mit Ausländern, die eventuell das erste Mal mit der serbischen Sprache in Kontakt kommen, und den Ungarn (Angehörigen der ungarischen Minderheit), die in diesem Land leben?

Dušanka: Es ist schwer, die Dinge zu verallgemeinern. Oft ist die Kenntnis der serbischen Sprache von Seiten der ungarischen Bevölkerung sehr schwach, sodass sich der Serbischunterricht kaum vom Unterricht der serbischen Sprache als Fremdsprache unterscheidet. Zweitsprache kann in einigen Gemeinden mit der Fremdsprache gleichgesetzt werden. Es ist gewiss nicht überall so, es gibt jedoch homogene nationale Gemeinden und ungarische Sprachinseln, innerhalb derer kein Bedarf nach dem alltäglichen Gebrauch der serbischen Sprache besteht bzw. dort werden die Grundbedürfnisse der alltäglichen Kommunikation durch den Gebrauch der Muttersprache befriedigt. Oft sind die ausländischen Studierenden am Anfang viel offener, während die Angehörigen von Minderheiten mehr Zeit brauchen, um sich zu öffnen. Das liegt wahrscheinlich an der Unsicherheit und dem Bewusstsein, dass man die Sprache des Landes, in dem man lebt, kennen sollte, und dem damit einhergehenden unangenehmen Gefühl, dass man die Sprache nicht ausreichend gut kann. Hier kann ein Mangel an Selbstbewusstsein entstehen, so dass diese Studierenden den eigenen vorhandenen Sprachkenntnissen nicht genug vertrauen und es braucht etwas Zeit, um diese Kenntnisse zu aktivieren. Sehr oft ist bei ihnen das passive Wissen viel größer als sie denken. Die Serbisch-Lernenden, die aus dem Ausland kommen, sind einem solchen Druck nicht ausgesetzt. Unsere Wahrnehmung der Situation bestärkt sie zudem in ihrer Offenheit und Kommunikationsbereitschaft. Man verurteilt einen Angehörigen einer Minderheit, wenn er die Sprache der Mehrheit nicht spricht. Es entspricht nicht der allgemeinen Regel, aber ich habe sehr oft solche Kommentare gehört, wie z. B. „Wie kann es sein, dass sie die Sprache nicht können, wenn sie hier leben?“ Auf der anderen Seite, wenn jemand aus dem Ausland irgendetwas sagt – einige einfache Sätze – sind alle begeistert, denn, mein Gott, ein Ausländer spricht Serbisch.  

Paul: Was sind die größten Schwierigkeiten für jemanden, der Serbisch als Fremdsprache lernt?

Dušanka: Das hängt davon ab, was Sie erwarten. Wenn man Wert auf den richtigen Ausdruck legt, dann ist es die Morphologie. Die Studierenden denken oft, dass es die Syntax ist, aber sie es nicht, sondern es ist die Morphologie, die schwierig ist. Man soll die Lernenden ermutigen, ungeachtet der Fehler zu sprechen. Mit der Zeit werden dann auch die Fehler reduziert, indem man sich bestimmte Strukturen aneignet und diese aktiv einsetzt. Es ist jedoch wichtig, dass man zunächst beginnt, frei zu sprechen, sei es auch mit Fehlern.

Paul: Wie schaffen Sie das?

Dušanka: Zunächst sollte man die Lernenden von den Hemmungen und der Angst befreien, dass sie eventuell Fehler machen werden. Es bestehen allgemeine Ratschläge abhängig davon, welche Art von Übung Sie machen. Wenn man die spontane Kommunikation übt, dann wäre es am besten, nicht auf jeden Fehler zu reagieren, da die Lernenden so leichter und spontaner sprechen werden. Um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden, sollten gezielte Übungen vorbereitet werden, durch die man sich die grammatisch richtigen Verwendungsweisen sprachlicher Modelle aneignet. Man kann den Lernenden ankünden, dass man gezielte Grammatikübungen machen wird, bei denen der korrekte grammatikalische Ausdruck im Vordergrund steht. Und in weniger formellen Situationen korrigiert man nicht alles, sondern lässt es durchgehen, damit die entspannte Atmosphäre beibehalten wird. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen nun den gordischen Knoten gelöst habe (alle lachen), aber das kann ich Ihnen jetzt aus der spontanen Situation heraus anhand der eigenen Erfahrungen berichten.

Anđela/Paul: Vielen Dank!